Tài liệu học tập
+ Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp- Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 10
Bài nói chuyện
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website của chúng tôi qua đâu?
 Qua tìm kiếm trên mạng
 Qua bạn bè giới thiệu
 Qua quảng cáo
 Qua nguồn khác..
Tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh
Học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình đã hoàn thành việc tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 đạt tỷ lệ trên 99%.
Thi đua tuần tháng 4- 2012
Thi đua từng tuần tháng 4
Thi đua tuần
Thi đua tuần của học sinh trong trường