Trường ca Đinh Tiên Hoàng

Đây Đinh Tiên Hoàng trường mình kiêu hãnh
Đất nước vang danh, Hà Nội sáng tên
Học trò miệt mài quyết luyện chí luyện tài
Dũng cảm thông minh như thủa nào vua Đinh

Đây Đinh Tiên Hoàng, dạt dào tình thương
Thần bút muôn phương chân thành về đây
Học trò thật thà, bao điều hay tháng ngày
Ghi nhớ thầy cô nghĩa tình không phôi pha.

Tự hào thay Đinh Tiên Hoàng, Đinh Tiên Hoàng
Trọn niềm tin Đinh Tiên Hoàng, Đinh Tiên Hoàng
Chúng ta bên nhau, giúp nhau, kề vai, mãi là anh em


Tự hào thay Đinh Tiên Hoàng, Đinh Tiên Hoàng
Trọn niềm tin Đinh Tiên Hoàng, Đinh Tiên Hoàng
Chúng ta bên nhau, đoàn kết gắn bó, tiếp bước cha anh