Tài liệu học tập
+ Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp- Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 10
Bài nói chuyện
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website của chúng tôi qua đâu?
 Qua tìm kiếm trên mạng
 Qua bạn bè giới thiệu
 Qua quảng cáo
 Qua nguồn khác..

Hoa Lư ngàn xưa

Chủ nhật, 06.05.2012

Rừng núi ơi ! còn nhớ chăng ! Chốn này xưa cờ lau tập trận Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn sứ quân


Hoa Lư Ngàn Xưa (Hội non sông)

Rừng núi ơi ! còn nhớ chăng !
Chốn này xưa cờ lau tập trận
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn sứ quân

Rừng núi ơi ! còn nhớ chăng !
mảnh đất thiêng Kinh Đô đầu tiên
Đại Cồ Việt cơ đồ dựng nên

Tuổi trẻ chí lớn
Sức trai anh tài
Mục đồng chăn trâu
Vẫn nên cơ đồ

Dựng cờ bông lau
Dấy binh xưng hùng
Dẹp loạn muôn phương
Đứng lên từ đây !

Đinh Tiên Hoàng - Đại Cồ Việt
Đất Hoa Lư, đây Kinh Đô
Ơi mảnh đất ngàn xưa dựng nước
Sáng ngời dấu son, trang sử Việt Nam

Nơi đây trường yêu ngàn năm mãi còn...
(Lịch sử ngàn năm non sông bừng sáng...)
Kia sông Hoàng Long ngàn năm sóng vỗ...
(Tiếng ai dô hò, con sông quê hương...)
Hoa Lư để lại truyền thống hào hùng...
(Nhớ về cội nguồn với niềm tự hào...)
Tự hào Việt Nam ! Cội nguồn...
(Đất nước con người Việt Nam rạng rỡ...)
Đinh Tiên Hoàng đế vị vua sáng hiền...
(Đinh Tiên Hoàng tên trường hôm nay...)
Xây nên nghiệp lớn lòng dân mong ước
(Ôi tự hào tên trường của ta...)
Non sông một mối, lòng dân một bề...
(aaaaaaaaaaa aaaaaaaa...)
Lịch sử truyền thống sáng ngời...

Rừng núi ơi ! còn nhớ chăng !
Đất hoa lư ngàn năm...
sáng mãi...

Nguyên Ngọc

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin khác: